PENCEMARAN BAHASA

wrong sign

Gambar berikut merupakan papan tanda yang dipamerkan di salah sebuah restoran. Papan tanda tersebut diperlihatkan untuk memberitahu pelanggan supaya pembeli membayar harga makanan di kaunter. Namun, terdapat kesalahan dalam aspek penggunaan bahasa pada papan tanda tersebut.

Sepatutnya, papan tanda yang betul ialah:

SILA BAYAR DI KAUNTER

Terdapat kesalahan dalam aspek tatabahasa.

SILA BAYAR DI CASHIER    – salah

Maksud ayat: Pelanggan diminta membayar harga makanan di juruwang.

*Ayat ini salah kerana perkataan ‘cashier’ iaitu kosa kata bahasa Inggeris digunakan dalam ayat tersebut. Sekiranya perkataan juruwang digunakan untuk menggantikan perkataan ‘cashier’, ayat tersebut tetap salah kerana kata sendi nama ‘di’ digunakan sebelum perkataan ‘cashier’/’juruwang’.

SILA BAYAR DI KAUNTER  – betul

Maksud ayat: Pelanggan dikehendaki membayar harga makanan di kaunter.

*Ayat di atas merupakan ayat perintah. Perkataan ‘cashier’ perlu digantikan dengan perkataan bahasa Malaysia yang lebih sesuai iaitu ‘kaunter’. Disebabkan ‘kaunter’ ialah suatu tempat, maka kata sendi nama ‘di’ memang sepatutnya digunakan dalam ayat perintah tersebut.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s